Salmene 73,23-28:

23 Men jeg blir alltid hos deg,
du har grepet min høyre hånd.
24 Du leder meg med ditt råd,
og siden tar du imot meg i herlighet.

25 Hvem har jeg ellers i himmelen?
Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden.
26 Om kropp og hjerte forgår,
er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del.

27 De som holder seg borte fra deg, går til grunne,
du gjør ende på alle som er utro mot deg.
28 Men for meg er det godt å være nær Gud.
Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud.
Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.