Konsmo Bedehus

Konsmo Bedehusforsamling

Konsmo Bedehusforsamling

Konsmo Bedehusforsamling er dannet med et klart formål om å utbre Guds rike i Konsmo og på de tilknyttede misjonsfeltene til de involverte organisasjonene. Denne forsamlingen er sammenslått av tre hovedorganisasjoner: Indremisjonsforbundet (IMF), Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og Normisjon, som alle deler felles grunnregler og verdier basert på den evangelisk-lutherske bekjennelsen og Bibelen. 

Mer info følger snart

Styret

Gunn Elise Helle – styreleder
Hallgeir Fiddan – nestleder
Kjell Olav Hæåk – sekretær
Terje Andersen –  styremedlem
Stine Tomine Vigmostad – styremedlem
Liv Astrid Rasmussen – styremedlem
Mathias Helle – styremedlem

 

Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 21. juli 2024

    Johannes 8,2-11: 2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.