Konsmo Bedehus

BARN OG UNGE

Aktiviteter for barn og unge på Konsmo Bedehus

Spiren

Fra 3 år og ut 2. klasse

Vi har samlinger på bedehuset annenhver mandag fra kl 17.30 til 18.40. Vi begynner med felles andakt og sang sammen med gutteklubben og jenteforeningen. Går så hver til vårt, der vi har forskjellige aktiviteter.

Hjertelig velkommen!

Hilsen Astrid Persson, Beate Eikeland og Norveig Eikeland

Jenteforeningen

3.-7. klasse

Jenteforeningen er for jenter fra 3.-7 klasse, vi samles annehver mandag på bedehuset kl 17.30-19.
Det starter med en felles samling sammen med «Spiren» og «Gutteklubben». Da er det andakt, bønn og sang. Deretter går vi i jenteforeningen til vårt rom. Vi har ulike aktiviteter men hovedaktiviteten er å lage gevinster til basaren vår i mars/april hvor vi samler inn penger til Actas misjonsprosjekter. Noen ganger lager jentene ting til seg selv. Vi har også innimellom lek/konkurranse, tur, kosekveld med film/snacks.
Samlingene avsluttes med felles kveldsmat med de andre klubbene.

I koronatiden har vi ikke kveldsmat, da avsluttes samlingene 18.40.

Ledere er Solvår Ougland, Solveig Brastad, Marianne Lislevand, Merete Nilsen og Bjørg Hamran.

Gutteklubben

Fra 3. klasse

Konsmo Gutteklubb ble startet i august 2015.

I forbindelse med omorganisering av barnearbeidet på bedehuset i 2015 (Spiren, Jenteforeningen og Yngres) ble det fort klart at det ikke var noe tilbud for guttene i alderen 3. til 7. klasse (samme aldersgruppe som jenteforeningen).

Vi fant ut at dette måtte vi gjøre noe med, og etter å ha spurt noen voksne menn til å være med som ledere, satte vi i gang. Vi ønsket å ha en gutteklubb som kombinerer opplæring i kristen tro og moral med aktiviteter ute i naturen og opplæring i div. praktiske ferdigheter (lære knuter, bruk av kniv, kanopadling, førstehjelp, riktig bruk av naturresurser med mer). Disse aktivitetene ville det være vanskelig å gjennomføre inne i bedehuset, pluss at vi ønsket et eget «klubblokale». Resultatet ble at bedehuset gikk til anskaffelse av en stor lavvo som ble satt opp på bedehusets eiendom.

I lavvoen er det en god vedovn, og ei åpen grue vi kan grille på. Vi har også anskaffet ei god oppladbar led-lampe slik at vi får godt lys.

På den første samlingen vi hadde 31/8-2015 ble lavvoen montert, og senere laget guttene selv benker til å sitte på.

Den første kvelden møtte det 21 gutter, langt over det vi hadde forestilt oss, men veldig kjekt at så mange hadde lyst til å se hva dette kunne være.  Antall fremmøtte har siden variert fra under 10 til omkring 20.

Av aktiviteter vi har hatt i disse 6 årene  som har gått kan nevnes:

Opplæring i bruk av kniv, knuter, riktig bruk av naturen, bygging av fuglekasser og matautomater, demonstrasjon av separator, oppdeling av vilt (rådyr), brannslukking, førstehjelp, gardsbesøk, besøk på Kristiansand brannstasjon, kanoturer, besøk av politiet, laget seljefløyter, fisketurer, potetdyrking utenfor lavvoen. Vi har også hatt besøk av noen godt voksne som har fortalt fra «gamle dager». Ganske variert program med andre ord.

Klubbkveldene er annenhver mandag og vi starter kl. 17.30 med en fellessamling i bedehusets storsal sammen med  Spiren og Jenteforeningen. Her har vi sang og andakt ca. ½ time før vi går hver til vårt.

Kvelden avsluttes kl. 18.40 i spisesalen til felles kveldsmat (dette har ikke latt seg gjennomføre mens det har vært Koronarestriksjoner, men vil mest sannsynlig starte opp igjen etter 1/1-2022). 

Konsmo Gutteklubb er tilsluttet Misjonssambandet (NLM), og for tiden er det følgende voksne ledere:

Njål S. Kristensen, Torbjørn Helle, Ole Egil Østebø, Odd Arild Eikeland, Reidar Vrålstad og Tor Arvid Kristensen.

Klubben er for alle gutter i Konsmo i nevnte aldersgruppe. Vi har en medlemskontingent på kr. 50,- som er frivillig, men for hvert betalende medlem får klubben et tilskudd fra frifondmidler som blir tildelt gjennom NLM. Denne økonomiske støtten gjør det mulig å drive med de nevnte aktivitetene uten å måtte be om ytterligere betaling fra medlemmene.

Dersom noen ønsker ytterligere opplysninger om Konsmo Gutteklubb er det bare å kontakte en av lederne.

Yngres

Fra 5.-7. klasse

På Yngres legger vi vekt på forkynnelse av hele Bibelen.
Jesus Lever! Han er den oppstandne Herre og Frelser. Livet har to utveier, og Jesus sier ingen kommer til Faderen uten ved meg.

En Yngres samling består av forkynnelse av Guds Ord, lek og konkurranser.
Se Yngres program for mer info.

Velkommen til Yngres!

”Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.”

Treffpunkt

Fra 7. klasse

Treffpunkt: Ungdomssamling på bedehuset annenhver lørdag.

KRIK

KRIK

Fra 7. klasse

KRIK Konsmo er for ungdommer fra 8. klasse og oppover. De har faste samlinger hver 14. dag (fredager).

Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 18. mai 2024

    Romerne 8,1-11: 1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn – i samme skikkelse som syndig kjøtt og på grunn av synden – og holdt dom over synden i kjøttet. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5 De som lever etter kjøttet, lar kjøttet styre tankene. Men de som lever etter Ånden, lar Ånden styre tankene. 6 For når kjøttet styrer tankene, fører det til død, men når Ånden styrer tankene, fører det til liv og fred. 7 Derfor er kjøttets tanker fiendtlige mot Gud, for de bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som lever i kjøttet, kan ikke være til glede for Gud. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.