Konsmo Bedehus

LEIE AV BEDEHUSET

Leie av bedehuset

Rom Pris
Storsalen 600,-
Lillesalen 500,-
Spisesalen 500,-
Peisestua med kaffebar 1000,-
Kjøkken 600,-
Kjøkken, kald mat 300,-
Kaffekoking 100,-
Bryllup - hele huset 3500,-
Konfirmasjon - kjøkken, peisestue, spisesal 2000,-
Minnestund - kjøkken, storsal, spisesal 2000,-
Bord til leie, utenfor huset 100,-
Stol til leie, utenfor huset 20,-
Streamingavgift, storsalen* 300,-

*Streaming av møte må organisasjonene sørge for selv.
Avgiften på 300,- går til å dekke Tono-avgift.

Leie av Konsmo bedehus:

Njål S. Kristensen er kontaktperson.
Telefon: 908 78 309
leie@konsmobedehus.no

Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 18. mai 2024

    Romerne 8,1-11: 1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn – i samme skikkelse som syndig kjøtt og på grunn av synden – og holdt dom over synden i kjøttet. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5 De som lever etter kjøttet, lar kjøttet styre tankene. Men de som lever etter Ånden, lar Ånden styre tankene. 6 For når kjøttet styrer tankene, fører det til død, men når Ånden styrer tankene, fører det til liv og fred. 7 Derfor er kjøttets tanker fiendtlige mot Gud, for de bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som lever i kjøttet, kan ikke være til glede for Gud. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.