Konsmo Bedehus

OM BEDEHUSET

Historie

Konsmo «gamle» bedehus ble bygget på begynnelsen av 50-tallet. Planleggingen hadde startet flere år tidligere, men på grunn av 2. verdenskrig ble arbeidet stilt i bero til etter krigen.

Virksomheten på bedehuset utviklet seg positivt etter at det ble reist, ikke minst ble det et rikt barne- og ungdomsarbeid, og på 80-tallet begynte tankene om å utvide/bygge på huset å ta form. Det ble innhentet forslag og tegninger til ombygging som ville gjøre huset mer hensiktsmessig til arbeidet.  Det viste seg ganske fort at en ombygging av det gamle bedehuset ville bli ganske komplisert og kostbart.

Det ble da vedtatt å henvende seg til Konsmo Fabrikker AS for å få et forslag til nybygg. Det ble nybygg og huset slik det står i dag ble innviet 5. februar 1994. Da hadde prosessen med planlegging,  tomtekjøp, søknader og bygging pågått i ca. 4 år.

Klargjøring av grunn og reising av huset (byggesett fra Konsmohus) ble utført på dugnad.

Konsmo bedehus eies av de evangelisk lutherske organisasjonene som til enhver tid har virksomhet på bedehuset.

De organisasjonene som for tiden har virksomhet er:

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Indremisjonsforbundet (IMF)

Normisjon

Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Lys Over Land (tidligere Kristen Muslimmisjon)

Den Norske Israelsmisjon.

Konsmo Kristelige Ungdomsforening er ikke tilsluttet noen av de ovenfor nevnte organisasjonen og sorterer direkte under bedehusstyret. Det er ungdomsforeningen som har ansvaret for Treffpunkt-kveldene på bedehuset.

Det er et variert og godt barne- og ungdomsarbeid på bedehuset:

Barnelaget «Spiren» for barn mellom 3 år og 2. klasse. (Tilsluttet NLM). Samling annenhver mandag kl. 17.30.

Konsmo Jenteforening for jenter fra 3. til 7. klasse. (Tilsluttet Normisjon). Samling annenhver mandag kl. 17.30.

Konsmo Gutteklubb for gutter fra 3. til 7. klasse. (Tilsluttet NLM) Samling annenhver mandag kl. 17.30.

Konsmo Yngres for barn fra 5. til 7. klasse. (Tilsluttet IMF) Samling annenhver mandag kl. 18.30.

KRIK Konsmo er for ungdommer fra 8. klasse og oppover. De har faste samlinger hver 14. dag (fredager).

Treffpunkt: Ungdomssamling på bedehuset annenhver lørdag.

I tillegg til de møtene som organisasjonene arrangerer holdes det også jevnlige søndagsformiddagsmøter gjennom året.

Følg med på kalenderen på bedehussida om hva som skjer til enhver tid.

Du er hjertelig velkommen til samlingene i Konsmo bedehus!

Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 18. mai 2024

    Romerne 8,1-11: 1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn – i samme skikkelse som syndig kjøtt og på grunn av synden – og holdt dom over synden i kjøttet. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5 De som lever etter kjøttet, lar kjøttet styre tankene. Men de som lever etter Ånden, lar Ånden styre tankene. 6 For når kjøttet styrer tankene, fører det til død, men når Ånden styrer tankene, fører det til liv og fred. 7 Derfor er kjøttets tanker fiendtlige mot Gud, for de bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som lever i kjøttet, kan ikke være til glede for Gud. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.