Velkommen til

KONSMO BEDEHUS

 

Oppslagstavla

Ønsker du å støtte Konsmo Bedehus eller betale for leie av bedehuset?

Bruk kontonummer: 3129.20.08360  // Vipps: 13 26 59

Aktivitetskalender

Her finner du en oversikt over ting som skjer på bedehuset. For å få en liste over alle hendelser, trykk her!

19
May

Formiddagsmøte, Jon Lia taler

11:00 - 13:00
20
May

Bønne - og vitnemøte

20:00 - 21:30
21
May

Øvelse Konsmokammeratene (peisestue)

19:30 - 21:30
25
May

Treffpunkt

20:00 - 23:00
26
May

Supersøndag, Signe Olava Birkeland kommer

11:00 - 13:00
31
May

KRIK

19:30 - 20:30
02
Jun

Formiddagsmøte

11:00 - 13:00
03
Jun

Bønnemøte

 • Frivilligsentralen View on Map
  19:30 - 20:30
  04
  Jun

  Øvelse Konsmokammeratene (peisestue)

  19:30 - 21:30

  Opptak av tidligere møter

  Denne tjenesten tilbys av Konsmo Bedehus. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

  Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 18. mai 2024

   Romerne 8,1-11: 1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn – i samme skikkelse som syndig kjøtt og på grunn av synden – og holdt dom over synden i kjøttet. 4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5 De som lever etter kjøttet, lar kjøttet styre tankene. Men de som lever etter Ånden, lar Ånden styre tankene. 6 For når kjøttet styrer tankene, fører det til død, men når Ånden styrer tankene, fører det til liv og fred. 7 Derfor er kjøttets tanker fiendtlige mot Gud, for de bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som lever i kjøttet, kan ikke være til glede for Gud. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.