Konsmo Bedehus

LYS OVER LAND

Med evangeliet til muslimene

Lys over land er en misjonsorganisasjon som driver misjonsarbeid i Senegal og India.

I Norge har organisasjonen reisevirksomhet med forkynnelse og informasjon om virksomheten flere steder i landet. 

I Konsmo har vi møteuker med besøk av forkynner to ganger i året. 

Kontaktpersoner

Reidar Vrålstad – 90897670
Inger-Alice Naley Ås – 99449390
Arnt Aril Vigmostad
Grete Løland
Olaug Nilsen

Dagens bibelord fra bibel.no

  • Dagens bibelord 22. april 2024

    Johannes 15,9-17: 9 Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for slaven vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.