Dagens bibelord 18. mai 2024

Romerne 8,1-11: 1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han...

Dagens bibelord 17. mai 2024

Matteus 22,17-22: 17 Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» 18 Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? 19 Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, 20 og...

Dagens bibelord 16. mai 2024

Salmene 127,1-5: 1 En sang ved festreisene. Av Salomo. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. 2 Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt...

Dagens bibelord 15. mai 2024

Matteus 5,1-9: 1 Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem: 3 «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes. 5...

Dagens bibelord 14. mai 2024

5. Mosebok 24,17-22: 17 Du skal ikke fordreie retten for innflyttere og farløse og ikke ta en enkes klær i pant. 18 Husk at du selv har vært slave i Egypt, og at Herren din Gud fridde deg ut derfra. Derfor befaler jeg deg å gjøre dette. 19 Når du høster inn kornet på...

Dagens bibelord 13. mai 2024

Johannes 16,12-15: 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.