Jesaja 28,14-16:

14 Derfor, hør Herrens ord, dere spottere
som hersker over dette folket i Jerusalem!
15 For dere sier:
«Vi har sluttet pakt med døden
og gjort avtale med dødsriket.
Når flommen kommer strømmende,
skal den ikke nå oss.
For vi har gjort løgn til vårt ly
og gjemt oss bak svik.»

16 Derfor, så sier Herren Gud:
Se, jeg legger en grunnstein på Sion,
en stein som er utprøvd,
en kostbar hjørnestein,
et sikkert fundament.
Den som tror, har ingen hast.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.