Apostlenes gjerninger 15,7-18:

7 Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så folkeslagene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. 8 Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi. 9 Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. 10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.» 12 Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde gjort blant folkeslagene gjennom dem.
13 Da de var ferdige med å tale, grep Jakob ordet og sa: «Brødre, hør på meg! 14 Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk fra ulike folkeslag for sitt navn. 15 Og dette stemmer med profetenes ord, slik det står skrevet:
16 Deretter vil jeg komme tilbake
og gjenreise Davids falne hytte.
Det som er revet ned, skal jeg bygge opp,
jeg reiser det på ny,
17 for at resten av menneskene skal søke Herren,
alle folkeslag som navnet mitt er nevnt over.
Så sier Herren, han som gjør dette
18 kjent fra evighet av.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.