Hebreerne 3,1-6:

1 Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner. 2 Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i ⸢hele⸣ Guds hus. 3 Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus, får større ære enn huset. 4 Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. 5 Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. 6 Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.