Matteus 5,43-48:

43 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, ⸆ og be for dem som ⸆ forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke folkeslagene det samme? 48 Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.