Salmene 65,5-14:

5 Salig er den som du velger ut
og tar inn til deg
så han får bo i dine forgårder.
Vi vil mette oss med det gode i ditt hus,
med det hellige i ditt tempel.
6 Med skremmende gjerninger
svarer du oss i rettferdighet,
Gud, vår frelser.
Alle jordens ender og det ytterste havet
stoler på deg.

7 Du reiste fjellene med din kraft,
du var kledd med velde.
8 Du dempet det brusende havet,
bølgebruset og larmen fra folkene.
9 De som bor lengst borte,
blir grepet av frykt ved dine tegn.
Ved morgenens og kveldens porter
skaper du jubel.

10 Du gjester jorden og lar den drikke dypt,
du gjør den overdådig rik.
Guds bekk er full av vann,
du sørger for kornet,
ja, slik sørger du for jorden.
11 Du vanner furene, jevner plogveltene,
med regnskurer gjør du jorden myk,
du velsigner jordens grøde.

12 Du kroner året med dine gode gaver,
dine spor flyter over av rikdom,
13 beitene i ødemarken flyter over,
haugene smykker seg med jubel.
14 Markene kler seg med sauer,
dalene svøper seg i korn.
De roper av glede, de synger.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.