Salmene 68,4-15:

4 Men de rettferdige skal glede seg,
fryde seg for Guds ansikt og juble av glede.

5 Syng for Gud! Lovsyng hans navn!
Rydd vei for ham som rir gjennom ødemark!
Herren er hans navn. Juble for ham!
6 Gud i sin hellige bolig
er farløses far og enkers forsvarer.
7 Gud lar ensomme finne et hjem,
han fører fanger ut til lykke og trivsel,
men opprørere må bo i et øde og avsvidd land.

8 Gud, da du dro ut foran folket ditt,
da du skred fram gjennom ørkenen,
9 da skalv jorden, og det dryppet fra himmelen
for Gud, Sinais Gud, Israels Gud.
10 Du lot regnet strømme, Gud,
ditt utpinte land ga du styrke.
11 Der fikk flokken din slå seg ned.
Gud, du sørget for de hjelpeløse i din godhet.

12 Herren sender ut et ord,
stor er skaren av kvinner som kommer med gledesbud:
13 «Hærenes konger flykter, de flykter!
Kvinnene hjemme deler bytte.
14 Selv til dere som lå blant sauene,
er det duevinger dekket med sølv,
vingefjær av grønt gull.
15 Da Den veldige spredte kongene,
falt det snø på Salmon-fjellet.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.