Nehemja 9,9-17:

9 Du så hvordan fedrene ble plaget i Egypt,
og du hørte deres skrik ved Sivsjøen.
10 Du gjorde tegn og under
med farao og tjenerne hans
og alt folket i landet.
For du visste at de handlet i overmot
mot fedrene våre.
Du skapte deg et navn
som varer til denne dag.
11 Du kløvde sjøen foran dem,
og de dro gjennom havet
på tørr grunn.
Men de som forfulgte dem,
kastet du i dypet
som stein
i det veldige vannet.

12 I en skysøyle førte du dem om dagen
og i en ildsøyle om natten;
den lyste opp veien de skulle gå.
13 Du steg ned på Sinai-fjellet
og talte til dem fra himmelen.
Du ga dem rette ordninger,
sanne lover,
gode forskrifter og bud.
14 Din hellige sabbat kunngjorde du,
bud, forskrifter og lov ga du dem
gjennom Moses, din tjener.
15 Brød fra himmelen ga du dem
mot sulten,
og vann lot du strømme fra klippen
mot tørsten.
Du bød dem dra inn
og ta landet i eie,
det som du med løftet hånd
hadde lovet dem.

16 Men de var hovmodige og stivnakket,
fedrene våre,
de hørte ikke på dine bud.
17 De nektet å høre
og husket ikke dine under,
som du hadde gjort for dem.
De var stivnakket
og tok seg en leder
for å vende tilbake til slaveriet i Egypt.
Men du er en Gud som tilgir,
du er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rik på miskunn;
og du forlot dem ikke.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.