Malaki 3,1-4:

1 Se, jeg sender min budbærer,
han skal rydde vei for meg.
Brått kommer han til sitt tempel,
Herren som dere søker,
og paktens budbærer,
han som dere lengter etter,
se, han kommer,
sier Herren over hærskarene.

2 Men hvem kan utholde den dagen han kommer,
hvem kan bli stående når han viser seg?
For han er lik smelterens ild,
lik vaskernes lut.
3 Han skal sitte og smelte og rense sølvet.
Han skal rense levittene,
lutre dem som gull og sølv,
så de kan bære fram for Herren
offer på rett vis.
4 Da skal ofrene fra Juda og Jerusalem
være til glede for Herren
som i gamle dager, i tidlige år.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.