Titus 3,4-7:

4 Men det ble åpenbart
hvor god vår Gud og frelser er,
og at han elsker menneskene:
5 Han frelste oss,
ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
men fordi han er barmhjertig.
Han frelste oss
ved badet som gjenføder
og fornyer ved Den hellige ånd,
6 som han så rikelig har øst ut over oss
ved Jesus Kristus, vår frelser,
7 så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde
og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.