Salmene 127,1-5:

1 En sang ved festreisene. Av Salomo.

Hvis Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.
2 Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned
og spiser brødet dere har slitt for.
Det samme gir han sine venner mens de sover.

3 Barn er en gave fra Herren,
livsfrukt er en lønn.
4 Som piler i stridsmannens hånd
er sønner en får i sin ungdom.
5 Salig er den mann
som fyller sitt kogger med dem.
Han blir ikke til skamme
når han taler mot fiender i porten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.