Salmene 139,1-12:

1 Til korlederen. Av David. En salme.

Herre, du ransaker meg og du vet –
2 du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du mine tanker.
3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
4 Før jeg har et ord på tungen, Herre,
kjenner du det fullt ut.
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6 Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skulle jeg gå fra din pust,
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
legger jeg meg i dødsriket, er du der.
9 Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
10 da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.
11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg
og lyset omkring meg bli natt.»
12 Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.