Johannes’ åpenbaring 1,4-8:

4 Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, 5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod 6 og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.
7 Se, han kommer med skyene!
Hvert øye skal se ham,
også de som har gjennomboret ham,
og alle folkeslag på jorden
skal bryte ut i klagerop over ham.
Ja, amen!
8 Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.