Esekiel 17,22-24:

22 Så sier Herren Gud:
Jeg tar selv en kvist
av toppen på en høy seder,
fra de øverste greinene
river jeg et fint skudd
og planter det på et fjell som rager høyt.
23 På Israels høye fjell planter jeg det.
Det skal få greiner og bære frukt
og bli til en prektig seder.
Alle slags fugler skal bo i det,
alt som har vinger, skal holde til
i skyggen av greinene på det.
24 Da skal alle trærne på marken
kjenne at jeg, Herren,
gjør det høye treet lavt,
og det lave gjør jeg høyt.
Jeg lar det friske treet tørke,
og det tørre lar jeg spire.
Jeg, Herren, har talt og vil sette det i verk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.