Jesaja 61,8-11:

8 For jeg er Herren, som elsker rett
og hater ran og urett.
I troskap gir jeg dem lønn
og slutter en evig pakt med dem.
9 Deres ætt skal bli kjent blant folkeslagene,
etterkommerne deres blant folkene.
Alle som ser dem, skal forstå
at de er en ætt som Herren velsigner.

10 Jeg gleder meg i Herren,
min sjel jubler over min Gud.
For han har kledd meg i frelsens klær
og svøpt meg i rettferdighets kappe
lik en brudgom som setter på seg prestelig turban,
lik en brud som pynter seg med smykker.
11 For som jorden lar spirene vokse,
som en hage lar frøene gro,
slik skal Herren Gud
la rettferdighet og lovsang
spire fram for alle folkeslag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.