Jesaja 54,7-10:

7 Et lite øyeblikk forlot jeg deg,
men i min store barmhjertighet
tar jeg deg tilbake.
8 Mens harmen flommet,
skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk,
men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg,
sier Herren, som løser deg ut.

9 For meg er dette som Noah-flommen.
Slik jeg sverget at Noah-flommen
aldri mer skulle komme over jorden,
slik sverger jeg nå at jeg aldri mer
skal bli harm på deg og true deg.
10 For om fjellene viker og haugene vakler,
skal min godhet aldri vike fra deg,
min fredspakt skal ikke vakle,
sier Herren, som viser deg barmhjertighet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.