Salmene 100,1-5:

1 En takkesalme.

Rop med jubel for Herren, all jorden!
2 Tjen Herren med glede,
kom fram for ham med jubel!
3 Kjenn at Herren er Gud!
Han har skapt oss, vi er hans,
vi er hans folk og den flokken han gjeter.

4 Kom gjennom portene hans med takkesang,
inn i forgårdene med lovsang!
Lov ham, velsign hans navn!
5 Herren er god, evig er hans miskunn,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.