1. Johannes 5,18-21:

18 Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For den som er født av Gud, tar vare på seg selv, slik at den onde ikke kan røre ham. 19 Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. 20 Vi vet også at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner Den sanne. Vi er i Den sanne, vi som er i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.
21 Mine barn, vokt dere for avgudene!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.