Johannes 12,1-11:

1
Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde.

2
Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham.

3
Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften.

4
Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham:

5
«Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?»

6
Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den.

7
Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves.

8
De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»

9
Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde.

10
Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også.

11
For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.