Hebreerne 2,10-18:

10
Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser.

11
Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken.

12
Han sier: Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre, midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg.

13
Og igjen: Jeg vil sette min lit til ham.Og enda et sted: Se, jeg og barna som Gud har gitt meg.

14
Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen,

15
og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet.

16
Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt.

17
Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder.

18
Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.