Filipperne 2,5-11:

5
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

6
Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rovå være Gud lik,

7
men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelseog ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske,

8
fornedret han seg selvog ble lydig til døden, ja, døden på korset.

9
Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyesteog gitt ham navnet over alle navn.

10
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg,i himmelen, på jorden og under jorden,

11
og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre,til Gud Faders ære!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.