Romerne 5,1-6:

1
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

2
Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet.

3
Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet,

4
utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.

5
Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

6
Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.