Johannes 21,9-13:

9
Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne.

10
«Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem.

11
Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet.

12
Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren.

13
Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.