Matteus 22,34-40:

34
Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen.

35
Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve:

36
«Mester, hvilket bud er det største i loven?»

37
Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’

38
Dette er det største og første budet.

39
Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’

40
På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.