Markus 9,2-13:

2
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,

3
og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.

4
Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.

5
Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»

6
Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.

7
Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»

8
Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.

9
På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde.

10
De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde.

11
Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?»

12
Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet?

13
Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.