Jesaja 40,25-31:

25
«Hvem vil dere sammenligne meg med, hvem er jeg lik?» sier Den hellige.

26
Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle.

27
Hvorfor tenker du, Jakob, hvorfor sier du, Israel: «Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett»?

28
Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand.

29
Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke.

30
Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller.

31
Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.