Efeserne 4,1-7:

1
Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått,

2
i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.

3
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:

4
én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,

5
én Herre, én tro, én dåp,

6
én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

7
Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.