Markus 1,3-11:

3
En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!

4
Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene.

5
Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven.

6
Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning.

7
Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.

8
Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

9
På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes.

10
Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due.

11
Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.