Matteus 3,1-12:

1
På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte:

2
«Vend om, for himmelriket er kommet nær!»

3
Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken: « Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!»

4
Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og villhonning.

5
Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan.

6
De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven.

7
Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt, sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?

8
Bær da frukt som svarer til omvendelsen!

9
Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene.

10
Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.

11
Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.

12
Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.