Kolosserne 1,15-20:

15
Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

16
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.

17
Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

18
Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.

19
For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,

20
og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.