Salmene 72,1-11:

1
Av Salomo. Gud, lær kongen å dømme som du, la kongssønnen få din rettferd!

2
Han skal dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett.

3
Fjellene skal gi folket fred og haugene bære rettferdighets frukt.

4
Han skal la de vergeløse i folket få sin rett, han skal berge de fattige. Undertrykkeren skal han knuse.

5
La ham leve fra slekt til slekt, så lenge sol og måne er til!

6
Han skal komme som regn på nyslått eng, lik en regnskur som vanner jorden.

7
Rettferd skal spire i hans dager og freden være stor til månen forgår.

8
Han skal herske fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

9
De som bor i ørkenen, skal bøye seg for ham, fienden skal slikke støvet.

10
Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongene i Saba og Seba skal komme med gaver.

11
Alle konger skal kaste seg ned for ham, alle folkeslag skal tjene ham.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.