Lukas 1,76-79:

76
Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier

77
og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,

78
for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang

79
og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.