Lukas 1,67-75:

67
Hans far Sakarja ble fylt av Den hellige ånd. Han talte profetiske ord og sa:

68
«Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det.

69
Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus,

70
slik han lovet fra gammel tid ved munnen til sine hellige profeter:

71
å frelse oss fra våre fiender og fra hånden til alle dem som hater oss.

72
Han viste miskunn mot våre fedre og husket på sin hellige pakt,

73
den ed han ga som løfte til Abraham, vår far,

74
så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt

75
i renhet og rettferd alle våre dager.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.