Matteus 11,2-6:

2
I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:

3
«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»

4
Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:

5
Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.

6
Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.