Salmene 118,22-29:

22
Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein.

23
Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.

24
Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!

25
Herre, frels! Herre, la det lykkes!

26
Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus.

27
Herren er Gud, han lyser for oss. Bind festofferet til alterhornene med tau!

28
Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg.

29
Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.