Johannes 1,19-28:

19
Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?»

20
Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.»

21
«Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han.

22
«Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?»

23
Han sa: « Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett,som profeten Jesaja har sagt.»

24
Noen av de utsendte var fariseere.

25
De spurte ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?»

26
Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner,

27
han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.»

28
Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes var og døpte.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.