Salmene 33,18-22:

18
Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn,

19
så han kan fri dem fra døden og holde dem i live gjennom hungersnød.

20
Vår sjel venter på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21
Vårt hjerte gleder seg i ham, vi setter vår lit til hans hellige navn.

22
La din miskunn være over oss, Herre! Det er deg vi venter på.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.