Hebreerne 10,35-39:

35
Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn.

36
Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet.

37
For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye.

38
Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham.

39
Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt; vi er av dem som tror og berger sin sjel.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.