Salmene 16,5-11:

5
Herre, du er min del og mitt beger. Du holder min lodd i dine hender.

6
Fruktbar jord ble målt opp til meg, en herlig eiendom ble min.

7
Jeg velsigner Herren, som leder meg, jeg får råd fra mitt indre også om natten.

8
Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle.

9
Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro.

10
Du overgir ikke min sjel til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener se graven.

11
Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.