2. Korinter 3,12-18:

12
Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.

13
Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt.

14
Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort.

15
Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.

16
Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.

17
Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

18
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.