Lukas 19,37-40:

37
Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte:

38
« Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!»

39
Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!»

40
Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.