Salmene 2,1-8:

1
Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?

2
Jordens konger reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og mot hans salvede.

3
«La oss slite i stykker lenkene og kaste reipene deres av oss!»

4
Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem.

5
Så taler han til dem i sin vrede, i sin harme slår han dem med redsel:

6
«Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.»

7
Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

8
Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.