Sal 24,1-10:

1 En salme av David.
        
          Jorden og det som fyller den, hører Herren til,
          verden og de som bor der, er hans.
          
   

2 For han har grunnlagt jorden på havet,
          grunnfestet den på strømmende vann.
          
   

3 «Hvem kan gå opp på Herrens fjell,
          hvem får stå på hans hellige sted?»
          
   

4 «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte,
          som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed.
          
   

5 Han får velsignelse av Herren
          og rettferd fra Gud, sin frelser.»
          
   

6 «Dette er en slekt som vender seg til ham,
          som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.»
          
   

7 «Løft hodet, dere porter,
          ja, løft dere, eldgamle dører,
          så ærens konge kan dra inn!»
          
   

8 «Hvem er denne ærens konge?»
          « Herren, sterk og mektig,
           Herren, mektig i strid.»
          
   

9 «Løft hodet, dere porter,
          ja, løft dere, eldgamle dører,
          så ærens konge kan dra inn!»
          
   

10 «Hvem er han, denne ærens konge?»
          « Herren Sebaot, han er ærens konge.»

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.